Luminary samlar IT-kompetens

Luminary levererar verksamhets- och IT-tjänster till företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi är ett samverkansbolag för ett stort antal små och medelstora konsultbolag. Det gör att vi har tillgång till en bred kompetens och kan tillgodose de flesta resursbehov inom området.

Luminarys konsulter kombinerar en bred teoretisk bakgrund med många års erfarenhet av problemlösning och rådgivning. Vår transparenta leveransprocess garanterar konsulter som är experter inom sitt respektive område och våra kunder drar nytta av vårt unika konsultnätverk som omfattar alla kompetenser och roller inom IT-branschen.

Kunder

If

If

If är Nordens ledande skadeförsäkrare med 6 800 anställda i 9 länder. If får in 1,4 miljoner skador varje år och hanterar över hälften av dem inom 24 timmar. Luminary har som ramavtalsleverantör stöttat IT-organisationen med resurser inom systemutveckling, både när det gäller nya projekt och löpande förvaltningsuppdrag.

Läs mer

Solna Stad

Solna Stad

Solna Stad är en framtidsstad i stark tillväxt. För att möta tillväxten behöver Solna Stads IT-organisationen utveckla sina interna processer och metodik. Luminary har fått uppdraget att hjälpa organisationen med sitt förändringsarbete. Uppdraget är en teamleverans och består främst av rådgivande arbete till stadens digitaliseringsråd och it-chef.

Läs mer

SPP

SPP

SPP är marknadsledare inom sitt område och behöver ständigt uppdatera sin IT-infrastrutur. Sedan 2009 är Luminary ramavtalsleverantör till SPP och levererar konsultkompetenser för SPP:s IT-organisation. B la. systemutvecklare i .Net-projekt och Projektledare för olika uppdrag.

Läs mer

Nyheter

  • Försäkringskassan ger Luminary förnyat förtroende Luminary har fått förnyat förtroende att leverera utvecklingstjänster till Försäkringskassan i Karlskrona. Uppdraget är att transformera Försäkringskassans webbplats så att den kan hantera responsivitet för olika typer av enheter. Utvecklings- och designprincipen Mobile First används när nya tjänster utvecklas och de befintliga transformeras. Uppdraget beräknas börja under juni 2015 och sträcker sig över hela 2016.
  • Interna marknaden har exploderat Sedan årsskiftet har vi valt att även marknadsföra den interna marknaden, dvs den mellan er medlemmar. Vi hade hoppats på ett visst uppsving i antal förfrågningar. Våra förhoppningar överträffades med råge. De interna förfrågningarna är nu nästan lika många som från de externa. Dessutom görs de interna affärerna snabbare. Det är mycket roligt att se. […]
  • Luminary levererar team för förändringsledning till Solna Stad Luminary kommer leverera fyra konsulter till Solna Stad. Uppdraget är en gruppinsats bestående av ett team som tillsammans har mycket stor kompetens och lång erfarenhet inom projekt- och förändringsledning i offentlig sektor. Arbetet kommer att bestå av b la. planering och etablering av e-arkiv, it-management, etablering av it-operations och etablering av service delivery. Uppdraget börjar […]